Novosti / Obavještenja

U zgradi Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku, 28.02.2019.godine, obilježen je Dan civilne zaštite. Na svečanoj sjednici obratili su se zapovjednik Stožera CZ SBK-a, Tahir Lendo i načelnik Stožera, direktor Kantonalne uprave za CZ SBK-a, Nikica Stipinović.

U Ministarstvu prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB dana 11.3. 2019. god. ministar Amir Šečibović održao je sastanak sa predstavnicima njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), komunalnim poduzećem ALBA i REZ Agencijom.

Na sastanku se razgovaralo o projektu uvođenju sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH, od kojih je jedan Srednjobosanski.  Cilj ovog projekta je unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada a samim tim doprinosi i boljoj zaštiti okoliša i zdravlju stanovništva.

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
– po jedan predstavnik Ministarstva –

Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje članova upravnih vijeća – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima su osnivači općine s područja Kantona Središnja Bosna kako slijedi:
Član upravnog vijeća javne ustanove:

- po jedan predstavnik Ministarstva – bira se u sljedećim javnim ustanovama:

1. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
2. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA
3. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
4. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
5. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUSOVAČA
6. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUGOJNO
7. JAVNA USTANOVA LJEKARNA FOJNICA
8. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUSOVAČA
9. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUGOJNO

I. OPIS POZICIJE

Poslovi, odgovornosti i ovlasti za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.
Član upravnog vijeća imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad u upravnim vijećima utvrđena je posebnom odlukom općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim vijećima koji su predmet ovog Javnog natječaja trebaju zadovoljavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja slobodne pozicije,
- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
- da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti ili savjetnici, u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu točke 1.2. članka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Osim općih uvjeta, kandidati moraju zadovoljavati i sljedeće posebne uvjete:
- VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera odnosno najmanje 240 ECTS bodova bolonjskog sustava studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- da nije član u više od jednog upravnog vijeća ili nadzornog odbora, ustanove ili gospodarskog društva.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu „Prijava na Javni natječaj“, koji se može pronaći na web-stranici Vlade Kantona ili osobno preuzeti u Ministarstvu.
Uz Prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o zadovoljavanju uvjeta:
1. životopis,
2. uvjerenje o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice (CIPS),
3. rodni list,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. izjave iz točke II.(alineje: 3., 4., 5., 6., i 7.) i točke III. alineje 3. Natječaja.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj preslici.

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor, koje imenuje ministar zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.

Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor će, preko pisane preporuke, predložiti rang-listu s najboljim kandidatima ministru zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.
Konačno imenovanje kandidata obavit će se u skladu sa statutima ustanova.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web-stranici Vlade Kantona Središnja Bosna.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave Natječaja.
Prijave na propisanom obrascu, s traženim dokumentima, treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Ulica Stanična 43, Travnik, Povjerenstvo za izbor članova upravnih vijeća javnih ustanova, s naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


MINISTAR

___________________
Anto Matić, dipl. inf.

 JAVNI NATJEČAJ JAVNI NATJEČAJJAVNI NATJEČAJ JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC ZA PITANJA O SUKOBU INTERESA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANOVE UO 2019

 

 

Novosti

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Rujan 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30