Ministarstvo gospodarstva / Novosti

Ministarstvo gospodarstva objavljuje drugostupanjsku presudu Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 Ps 087820 od 17.12.2015.g. kojom je uvažena žalba tuženih - Ministarstva gospodarstva i Rudnika uglja "Gračanica, te preinačena prvostupanjska presuda na presudu Općinskog suda u Travniku broj 51 0 Ps 087820 14 Ps od 12.03.2015.g., a po tužbi tužitelja: Općina Bugojno i općina Donji Vakuf.

Ministarstvo gospodarstva, sukladno članku 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/03 i 14/03) te na temelju članka 6. Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od 31.8.2015. godine, Ministarstvo gospodarstva objavljuje

Ministarstvo gospodarstva objavljuje

S P I S A K
ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uvjete javnog Natječaja „Poticaj privredi“ za 2015.god, objavljenog u novinama Oslobođenje i na stranici Vlade KSB, dana 16.07.2015.god