Uprava za šumarstvo / Novosti

13 Prosinac
2019

ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma)Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, br.: 01-34-34/19-22 od 09.12.2019.godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šume)

Preuzimanje dokumentacije

 

Pročitano 2283 puta