Uprava za šumarstvo / Novosti

13 Travanj
2011

Informacija o šumskim požarima na području Kantona Središnja Bosna za 2011. godinuPreuzimanje priloga:

Na području Kantona Središnja Bosna je samo u periodu od 01.04.2011. do 12.04.2011.godine evidentirano 60 šumskih požara sa ukupnom opožarenom površinom od 367,70 ha. Od navedenog broja požara, 10 ih je zabilježeno u visokim šumama, 18 u kulturama, 27 u izdanačkim šumama i 5 na neobraslom zemljištu.

Pročitano 854 puta