Ured za Europske integracije / Novosti

30 Januar
2020

Prihvaćen Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaluacije 2016-2018.U okviru četvrte tačke Dnevnog reda sa X. Sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona koja je održana danas, 30. januara 2020. godine, Skupština SBK je prihvatila Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaluacije 2016-2018.
Izvještaj Skupštini Srednjobosanskog kantona je prezentovao Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Muhamed Softić.

Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicima pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za sljedeći strateški dokument.

Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenta u FBiH.

Specifični ciljevi srednjoročne evaluacije su:
► procijeniti relevantnost odnosno usklađenost odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama,
► utvrditi koliko se efikasno koriste resursi i finansijska sredstva, te da li se koriste u skladu s ciljevima i akcionim planovima strategije razvoja;
►efektivnost - procijeniti koliki je napredak postignut u ostvarenju odabranih ciljeva, kao posljedica intervencije, te da li je bilo neželjenih promjena i nepredviđenih posljedica;
► utjecaj - analizirati obim promjena i posljedica razvojne intervencije te usklađenost efekata sa potrebama ciljnih grupa;
► analizirati održivost promjena i efekata, te kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja.
►kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja

Na temelju izvršene analize i procjene, evaluacijom su se:
► identificirale uspješne aktivnosti i pristupi, te prepreke i poteškoće u provedbi strategije razvoja.
► formulisale preporuke i načini za prevladavanje identificiranih poteškoća i
► formulisale preporuke za slijedeći strateški dokument.

pogledano 1979 puta