Ured za Europske integracije / Novosti

17 Novembar
2017

Održana obuka "Zajednički okvir procjene (Common Assessment Framework - CAF)"Europska mreža za javnu upravu je u maju 2000. godine pokrenula Zajednički okvir procjene (CAF), kao prvi europski instrument upravljanja kvalitetom, koji je specijalno osmišljen za javni sektor i koga je razvio javni sektor.


To je opći, pristupačan model, jednostavan za upotrebu, a namijenjen je svim organizacijama javnog sektora u Europi i bavi se svim aspektima organizacijske izvrsnosti.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) pri Vijeću ministara BiH su u sklopu Projekta implementacije standarda kvaliteta u kantonalnim organima uprave, proveli obuku Zajednički okvir procjene (Common Assessment Framework - CAF) uposlenika Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standradu.

pogledano 2964 puta