Ured za Europske integracije / Novosti

21 Decembar
2018

Akcioni plan SBK za razdoblje 2019.-2021.Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je 08.11.2018. godine inicirao prikupljanje podataka članovima i dostavio upit članovima KOR-a te je na osnovu razmatranja prikupljenih prijedloga i provedenih konsultacija, izradio Akcioni plan sa finansijskim okvirom za period 2019.-2021. godina za provedbu Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine. Na sastanku koji je KOR održao 11.12.2018. godine, pregled projekata Akcionog plana je razmatran i usvojen. Ured je dobio zadatak da tehnički i stručno obradi dokument Akcionog plana 2019.-2021. i dostavi Vladi SBK na usvajanje.
Prijedlog Akcionog plana sa finansijskim okvirom za provedbu Strategije razvoja razrađen je na ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti. U okviru svakog od ciljeva utvrđeni su određeni prioriteti i mjere sa definisanim aktivnostima, očekivanim rezultatima, nosiocima aktivnosti, periodom implementacije i izvorom financiranja.

Akcioni plan SBK za razdoblje 2019.-2021.

pogledano 2756 puta