21 Maj
2019

Sazvana 8. sjednica Vlade SBK - 2019. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
8. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23. 5. 2019. godine, u 9 sati

DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 6. i 7. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade
2. Utvrđivanje mišljenja na statute zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Skupštinsa Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Statut JU Bolnica Travnik
b) Statut Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik
c) Statut Hrvatske bolnice dr. fra. Mato Nikolić
d) Statut JU Bolnice Bugojno
e) Statut Opće bolnice Jajce
3. Sporazum o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
4. Informacija o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo privrede
5. Izvještaj interne revizije o reviziji građevina na dan 31.12.2017. godine – Ministarstvo finansija
a) revizija građevina kod pravosudnih institucija
b) revizija građevina kod Skupštine, ministarstava i uprava
c) revizija kod srednjih škola
d) revizija kod osnovnih škola
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „poticaji poljoprivredi-primarna poljoprivredna proizvodnja“–Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi -pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TULOVA“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe) – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Gračanica“ Bugojno) – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku aparata za kavu
b) za nabavku namještaja
c) za adaptaciju dežurane u zgradi PS Novi Travnik
d) za izradu ograde na terasi zgrade PS Gornji Vakuf-Uskoplje
e) za izradu idejnog projekta za izradu krova na zgradi PS Bugojno
f) za sanaciju krova na zgradi MUP-a
g) za izradu glavnog projekta regionalnog puta za pristup PS Kreševo
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa za potrebe Odjela za inspekcije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za mjesec april akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za potrebe škola _ Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (2x)– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta(2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti školama za nabavku roba i usluga – Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta
a) za izvođenje radova na krovu zgrade SŠ „Novi Travnik“
aa) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
b) za ugradnju stolarije na zgradi SŠ „Novi Travnik“
bb) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
c) za sanaciju mokrih čvorova u SSŠ „ Bugojno“
cc) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
20. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (direktni sporazum) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja - Ured za zakonodavstvo
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog materijala – Ured za javne nabavke
23. Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Saglasnost za nabavku računara – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
25. Saglasnost za nabavku kancelarijske stolice – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
26. Saglasnost za nabavku auto-navigacije - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
27. Saglasnost za grijanje decentraliziranim sistemom na drvni pelet u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove pripreme materijala za arhiviranje u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost za osiguranje sredstava potrebnih za apliciranje Hrvatske bolnice „Dr. fra. Mato Nikolić“ Nova Bila za projekat utopljavanje zgrada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Prijedlog plana zaštite od požara Srednjobosanskog kanton – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
32. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za saniranje posljedica poplava na području Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Općini Busovača za saniranje štete od poplava
b) Općini Vitez za saniranje štete od poplava
c) Općini Vitez za saniranje klizišta
d) Općini Kreševo za nabavku specijalnog vozila za potrebe civilne zaštite
e) Općini Novi Travnik za sanaciju krova na zgradi MSŠ „Novi Travnik“
33. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) za nabavku računarske opreme
b) za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje
34. Izvještaj načelnika Općine Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje izgradnje Vatrogasnog doma u Vitovlju – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o produljenju mandata članovima upravnih odbora bolnica
b) Rješenje o imenovanju dužnosti člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Donji Vakuf“

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1844 puta

Novosti

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31