25 Oktobar
2019

Saopštenje sa 21. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 20.sjednice.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 3.300,00 KM između Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i OŠ „Bristovi“ Bristovi, Bugojno. Sredstva su namijenjena za sanaciju i doradu jedne učionice škole.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni odluke o upisu studenata u akademskoj 2019./ 2020.godini na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM kako slijedi:
o OŠ „Kiseljak“ Kiseljak - 3.000,00 KM, Sredstva potrebna za plaćanje troškova prijevoza učenika i nastavnika za sudjelovanje u projektu Međudržavne suradnje OŠ „Kiseljak“ Kiseljak, OŠ „Stjepan Radić“ RH i OŠ „Mihovil Naković“ iz Mađarske
o OŠ „Berta Kučera“ Jajce - 2.500,00 KM, Sredstva potrebna za posjet prijeteljskoj školi Yunus Emre u Istanbul-Republika Turska
o OŠ „Nova Bila“ Nova Bila - 1.500,00 KM, Sredstva potrebna za doček i organizaciju prijateljske škole OŠ „Ivan Benković“ Dugo Selo- Republika Hrvatska

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 54.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške mladim poljoprivrednicima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 31.050,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 7.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Revizija Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Jajce, Bugojno i Fojnica“, u iznosu od: 8.802,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 10.298,34 KM ( sa PDV-om), sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Institut za građevinarstvo-IG“ d.o.o. Banja Luka.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Sanacija Kupreškog potoka u naselju Bistrica-Klarići i potoka Bili potok- Volijak i Teftedaruša, općina Jajce “, u iznosu od: 8.530,00 KM (bez PDV-a), odnosno 9.980,10 KM ( sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Regulacija korita rijeke Kreševice“, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta i odbrambenih zidova u općini Gornji Vakuf-Uskoplje“, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Novi Travnik za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta sanacije klizišta u MZ Pečuj“, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje nabavke intrventnog vozila za potrebe OŠ CZ Jajce“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Jajce.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta zamjene krova na objektu Doma zdravlja Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta izgradnje vještačkog praga na otvorenom vodotoku rijeke Krušćice na lokalitetu Tucin jaz u naseljenom mjestu Rijeka“, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta sanacije klizišta na lokaliteu Počulica“, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta sanacije klizišta na lokalitetu „Kravlje kože“ u mjestu Carevo polje“, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Jajce.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Jajce za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje projekta sanacije klizišta na lokalnom putu Hrastovi - Krušćica“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Jajce.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za dodjelu novčanih sredstava za finansijsku pomož za projekat kantonalnog takmičenja „Upozorenje na opasnost od mina“, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun Crvenog križa SBK.
Na prijedlog iste uprave usvojen je i Izvještaj općine Jajce o utrošku doniranih sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta u MZ Ledići“.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izgledu dokumentacije i evidencije te vođenju i rokovima čuvanja dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 80.000,00 KM kako slijedi:
o OŠ “Nova Bila“ Nova Bila - 31.500,00 KM - Izmjena stolarije na školskoj dvorani- sufinanciranje projekta,donacija Vlade RH u iznosu 20.872 KM
o OŠ “Travnik“ Travnik - 31.500,00 KM – Rekonstrukcija ravnog dijela krova škole
o OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac - 5.000,00 KM – nabavka školskog namještaja
o OŠ „Dolac“ Travnik - 3.500,00 KM - Nabavka školskog- namještaja
o „ Mješovita srednja škola“ Vitez - 3.500,00 KM – nabavka školskog namještaja
o SŠ „Nikola Šop“ Jajce - 5.000,00 KM nabavka računarske opreme
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, za „Mješovitu srednju školu“ Gornji Vakuf – Uskoplje, za nabavku i ugradnju kotla na čvrsto gorivo.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem konkurentskog postupka za niže potrošačke jedinice:
o OŠ „Bristovi“ Bugojno-rekonstrukcija sanitarnih čvorova u zgradi škole u iznosu od 16.000,00 KM.
o OŠ “Vitez“ Vitez-asfaltiranje prilaza i parking prostora područne škole u Kruščici u iznosu od 15.000,00 KM.
o OŠ “Kaćuni“ Busovača -nastavak izgradnje škole u Gornjoj Rovni u iznosu od 20.000,00 KM
o Prva osnovna škola Bugojno - Jaklić za nabavku i ugradnju vanjske stolarije na zgradi škole, područna škola Kandija u iznosu od 12.000,00 KM sredstva su osigurana iz donacije Republike Hrvatske.
o OŠ „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik - nastavak izgradnje sale za tjelesni odgoj u iznosu od 28.000,00 KM.
o OŠ „Pajić polje“ Gornji Vakuf-rekonstrukcija krova na matičnoj školi u iznosu od 20.000,00 KM.
o OŠ „Vitez“ Vitez - za rekonstrukciju elektroinstalacija u školi u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog postupka za niže potrošačke jedinice:
o „Treća osnovna škola“ Bugojno u Bugojnu za nabavku i zamjenu peći u područnoj školi Kandija u iznosu 5.336,00 KM.
o OŠ “Travnik“ Travnik za nabavku kopir aparata u iznosu od 1.600,00 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.
o OŠ “Dolac“ Travnik za zamjenu dijela dotrajale stolarije u školi u iznosu od 5.000,00 KM.
o OŠ „Vitez“ Vitez za nabavu multimedijalne opreme za kabinet njemačkog jezika u iznosu od 4.000,00 KM
o Srednja glazbena škola “Jakova Gotovca“ Novi Travnik za nabavku kopir aparata u iznosu od 2.000,00 KM.

pogledano 1290 puta

Novosti

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31