Sjednice Vlade SBK / KSB

16 Oktobar
2018

Sazvana 101. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
101. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 18.10. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 100. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 95.000,00 KM) – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 101.813,20 KM) – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 44.158,66 KM) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 1.000.000,00 KM) – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Vruće vode“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje prirodne izvorske i pitke vode sa izvorišta „Zlatarica“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-4531/17 – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP- 5456/17 – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Duboki potok“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Sastavci“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja u 2018.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanu dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači u 2018.godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno
b) za izradu karti poplavnih područja II. Kategorije za općinu Novi Travnik
c) za rekonstrukciju vodovoda Trebišnjica , općina Travnik

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za troškove prijevoza učenika sa područja općine Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o akontativnoj isplati sredstava za školska natjecanja u 2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sport ( kotizacija klubovima i udrugama) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje uposlenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu radnih mjesta ( 3 x odluke) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe Crvenog križa KSB/SBK- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku usisavača i polica
b) za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi PS Vitez
c) za rekonstrukciju terase na zgradi PS Gornji Vakuf – Uskoplje
d) za rekonstrukciju krova na zgradi PS Gornji Vakuf - Uskoplje
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku informatičke opreme za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
31. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na odluke o dodjeli ugovora za javne nabavke – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za izgradnju vodovoda Čabrino brdo, općina Travnik
b) za izgradnju kanalizacijske mreže Slimena – Polje, općina Travnik
c) za izgradnju javne rasvjete u naselju Purići, općina Travnik
d) za rekonstrukciju puta u MZ Bakovići, općina Fojnica
e) za izgradnju rasvjete u naselju Vraniska, općina Vitez
f) za asfaltiranje puta u Ramićima, općina Kreševo
g) za asfaltiranje puta u Crnićima, općina Kreševo
e) za nabavku materijala za objekat Mehvibe Buljina
f) za izradu idejnog projekta za trotoar u NZ Čipuljići, općina Bugojno
h ) za izgradnju cjevovoda Crnići, općina Kreševo

32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku vozila za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam , prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Crveni križ KSB/SBK – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sanaciju klizišta na lokalitetu Počulica, općina Vitez – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
35. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za sanaciju klizišta na lokalitetu Stara Opara, općina Novi Travnik – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
36. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za sufinanciranje čišćenja i uređenja korita rijeke Bila – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.
37. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
38. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Bugojno za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
39. Saglasnost na Izmjene i dopune Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini -. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
40. Izvještaj Načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od požara u preduzeću „B-TOURS“ Kiseljak – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
41. Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od poplava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
42. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade (zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade ( zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
43. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
44. Saglasnost na izmjene Plana središnje javne nabavke za 2018 .godinu – Ured za javne nabavke
45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku auto guma i guma za motocikle – Ured za javne nabavke
46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga za održavanje i servisiranje računarske opreme – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku autolimarskih i autolakirerskih usluga – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
48. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
49. Saglasnost za prijem državnih službenika u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
50. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu - Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu -
51. Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
52. Saglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku (Sanela Gačić) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
53. Saglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku ( Dubravka Ždero)) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
54. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave i pravosudnih institucija - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku itisona za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva Vitez
b) za podopolagačke radove, nabavku i ugradnju laminata u Ministarstvu pravosuđa i uprave
c) za molersko farbarske radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
d) za nabavku i montažu trakastih zavjesa u Ministarstvu pravosuđa i uprave
e) za molersko farbarske poslove , zidarske, stolarske i gips radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
g) za nabavku klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
55. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku stalnih sredstava za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
56. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiskalne kase za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
57. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
58. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i didaktičkog materijala - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
59. Saglasnost na ugovor o zakupu za potrebe SMŠ „ Zijah Dizdarević“ Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
60. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
61. Saglasnost za zaključivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2018/19. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
62. Saglasnost za raspisivanje javnog natječaja za izbor člana Upravnog odbora Osnovne muzičke škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
63. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
64. Saglasnost na ugovor o kupoprodaji nekretnina na području općine Jajce – Agencija za privatizaciju
65. Izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva Vitez o zaključku Vlade Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o korištenju sredstava sa ESCROW računa – Ministarstvo unutrašnjih poslova
67. Prijedlog zaključka o usvajanju Prostorne osnove sa koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025 – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
68. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju u 2018.godini – drugi kvartal – Ministarstvo finansija
69. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018. godini-treći kvartal – Ministarstvo finansija
70. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treći kvartal 2018.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
71. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za mjesec oktobar 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo finansija
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
72. Izvještaji o radu inspekcija za mjesec oktobar 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
73. Prijedlog rješenja o imenovanu komisije za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Vitez“, Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 2429 puta

Novosti

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« Septembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30