Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Septembar
2018

Saopštenje sa 100. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama za IX i X mjesec 2018. god., planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM, sredstva se raspoređuju u mjesečnim obrocima kako slijedi:
1. Osnovna muzička škola Travnik 15.166,60 KM
2. Osnovna muzička škola Bugojno 14.408,30 KM
3. Osnovna muzička škola N.Travnik 10.920,00 KM
4. Osnovna glazbena škola„Jakov Gotovac“, N.Travnik 35.338,10 KM (Područni odjeli:Jajce, N. Bila,Vitez i Busovača).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u ministarsvu, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 6.084,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost OŠ „Kaćuni“ Kaćuni za novu relaciju Gornja Rovna - Busovača te provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za odabir najpovoljnijeg prijevoznika za školsku 2018/2019., u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- Saglasnost OŠ „Voljevac“ Voljevac za novu relaciju Seferovići - Voljevac te provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za odabir najpovoljnijeg prijevoznika za školsku 2018/2019., u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke “Srednjoj stručnoj školi Bugojno“, putem Ureda za javne nabavke, radi provođenja obuke učenika za B i C1 kategoriju Saobraćajne struke, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018/2019 god.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci - nabavka i isporuka građevinskog materijala za utopljavanje Društvenog doma Koričani, općina Travnik), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „VUKOVIĆ“ d.o.o. Turbe, Travnik, sa visinom ponude od 7.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o imenovanju Projektnog tima za pripremu prijedloga javno-privatnog partnerstva (JPP), a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Potencijalni JPP projekat „Hemodijaliza“ koji se razvija kao prijedlog JPP projekta planiran je godišnjim planom potencijalnih JPP projekata Javne ustanove Bolnice Travnik za 2018. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 200.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-podrška mladim poljoprivrednicima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 20.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2018.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi – izgradnja štalskih objekata i to: “Farma Dadić” Gornji Vakuf/Uskoplje 10.000,00 KM i OD “Rubi Milk” Fojnica 10.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - izgradnja vodovoda za naseljeno mjesto Donja Kula - Skradno, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''IGM-IUT HASKIĆ'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 20.358,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Rekonstrukcija vodovoda u MZ Buselji u dužini 1300 m, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''GANIK I.D.A.'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 6.739,20 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Regulacija korita Luškog potoka u MZ Lugovi, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''IGM-IUT HASKIĆ'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 5.148,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Nabavka kanalizacijskih cijevi MZ Putiš, Lugovi, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''GANIK I.D.A.'' d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 7.254,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Izgradnja oborinske kanalizacije Mosor, općina Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem G.P.P.D. „VLAŠIĆ GRADNJA“ d.o.o. Travnik sa visinom ponude od 7.973,78 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat - Izgradnja vodospremnika u naselju Šćitovo polje, općina Fojnica postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „VIZIJA“ d.o.o. Visoko sa visinom ponude od 11.998,82 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade Srednjobosanskog kantona. Odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od 45.500,00 KM i odobrava se raspodjela kako slijedi:
o MIZ Busovača u iznosu 15.000,00 KM – (uređenje pristupnog puta i parkirališta uz džamiju u džematu Bukovci).
o MIZ Donji Vakuf u iznosu 10.000,00KM – (adaptacija stana u imamskoj kući).
o Srpska pravoslavna crkvena opština Visoko, Crkva Svetog proroka Ilije Kiseljak u iznosu 8.000,00 KM - (adaptacija mokrog čvora).
o Crkva Sv. Leopolda Mandića Vitez u iznosu od 12.500,00 KM - (rekonstrukcija kapelice i izgradnja mrtvačnice groblja Dubravica).
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava SBK u 2018. godini, odlukom se daje saglasnost za raspodjeli u realizaciju projekaza infrastrukture u iznosu od 13.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2018.,(LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 125.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2018.,(LOT 2), odlukom se izdvaja iznos od 24.500,00 KM.

Donesene u i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstva iz granta sporta, odnosno iz rezervnih sredstava, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 12.500,00 KM.
- Odluke o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018.godini, a koja se odnosi na podršku realizacije projekata i programa iz svih kulturnih djelatnosti koje se realiziraju na području Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 6.500,00 KM.

pogledano 2305 puta

Novosti

29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
« Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31