Sjednice Vlade SBK / KSB

23 Maj
2017

Sazvana 57.sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 57. sjednica Vlade SBK za četvrtak 25. 5. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 56. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Programa utroška sredstava s pozicije ''Transfer- poticaji vodoprivredi'' za 2017. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije ''Transfer- poticaji vodoprivredi'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2017. godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaju u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) u 2017. godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć privatnim poduzećima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za realizaciju projekta: ''Izgradnja vodovoda u naseljenom mjestu Bakije'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za ''Izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije na području MZ Poriče, općina Bugojno''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za: ''Izrada projektnog zadatka iza izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općina Kiseljak i Busovača''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za: ''Izradu projektnog zadatka za uređenje izvorišta i regulaciju dijela vodotoka ''DOKUZI'', općina Travnik- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za: ''Izradu projektnog zadatka za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije na području općine Bugojno''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za realizaciju projekta: ''Sanacija štete prouzrokovane klizištem u blizini kuće SalemaHandžića, u naselju Crnići'', općina Kreševo- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za rekonstrukciju mokrog čvora u Osnovnoj školi ''Dubravica'', Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za nabavu i ugradnju PVC prozora u Osnovnoj školi ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za rekonstrukciju stolarije u Srednjoj školi ''Vitez'', Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Kaonik'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Osnovnu školi ''Han Bila'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Mješovitu srednju školu ''Jajce'', Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za nabavu računarske opreme za potrebe Sabora Kantona Središnja Bosna - Skupština Kantona
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za usluge adaptacije elektroinstalacija u sali Skupština Kantona - Skupština Kantona
25. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora i zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
26. Saglasnost na Plan novčanih tokova za II. kvartal 2017. godine - Ministarstvo finansija
27. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu baterija za digitalne ručne radio stanice - Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku pištolja - Ministarstvo unutrašnjihposlova
29. Saglasnost za nabavu frižidera i ručnih frižidera za potrebe veterinarske inspekcije - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
30. Saglasnost na potpisivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za potrebe Općinskoga suda u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost za raspisivanje oglasa za prijem namještenika u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za posao edukacije ravnatelja/direktora, tajnika i administrativnih djelatnika za provođenje procedure javne nabave ''Prijevoz učenika osnovnih škola'' sa certicifiranim trenerom javnih nabavki - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola s područja Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
34. Saglasnost na Protokol o suradnji sa UNDP-om - Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema muđunarodnom standardu
35. Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja za advokate - Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Zahtjev za isplatu potraživanja za razdoblje od 1. 6. 2011. godine do 30. 11. 2013. godine- Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Izviještaj o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2016. godine - Ministarstvo privrede
38. Informacija o utrošku kapitalnih sredstava za potrošačke jedinice u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
39. Informacija o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Ministarstvo finansija
40. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o produženju mandata o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Rješenje o produženju mandata o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREMIJER KANTONA
TahirLendo,dipl.ing.

pogledano 562 puta

Novosti

20.11.2019   Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosansko...
04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30