Sjednice Vlade SBK / KSB

19 April
2017

Sazvana 53. sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 53. sjednica Vlade SBK za četvrtak 20.4.2017. godine, sa početkom u 9 sati,...

 D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 52. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o uvajanu Programa utroška sredstava sa pozicije " Transfer- poticaji vodoprivredi" za 2017.godinu – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o izmjenama Plana javnih nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.godinu - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije " Transfer – poticaji vodoprivredi" za 2017.godinu - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za finansiranje 8. Međunarodnog susreta dijaliziranih i transplatiranih "Vitez 2017 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ "Kiseljak" Kiseljak - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u SSŠ"Fojnica" Kiseljak- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u SŠ "Kreševo" Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u MSŠ "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf – Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u STŠ "Bugojno" Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za Košarkaški klub "Travnik" - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017.godinu (za II. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2017.godinu ( za III. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 8- sredstva rezerve) – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 6- subvencije općinama za projekte održivog turizma) – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Međunarodnog sajma "Dani trešnje2017 " - Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za II. kvartal 2017. godine – Ministastvo finansija
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Kantona – Komisija za javne nabavke
a) za nabavku štampanog materijala
b) za nabavku računara, printera i fax aparata
c) za servisiranje računara, printera i fax aparata
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćnog i potrošnog materijala za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. privremene situacije za izvođenje radova ( Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
26. Saglasnost za zaključivaje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
27. Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za nabavku roba i usluga ( otvorenih ormara) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice ( škole) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo znanosti, nauke i sporta
30. Saglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika OŠ "Edhem Mulabdić" – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
31. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KSB/SBK za period novembar 2016 – april 2017. - Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Informacja o komisijama ( po zaključku Vlade) – Stručna služba
33. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Ministarstvo privrede
b) Rješenje o imenovanju interresorne grupe za analizu troškova ostvarivanja prava naknade plaće za rad polovinu punog radnog vremena roditelju djeteta sa težim smetnjama u razvoju – Ministarstvo privrede 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 607 puta

Novosti

20.11.2019   Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosansko...
04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30