Sjednice Vlade SBK / KSB

19 April
2017

Sazvana 53. sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 53. sjednica Vlade SBK za četvrtak 20.4.2017. godine, sa početkom u 9 sati,...

 D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 52. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o uvajanu Programa utroška sredstava sa pozicije " Transfer- poticaji vodoprivredi" za 2017.godinu – Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o izmjenama Plana javnih nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.godinu - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije " Transfer – poticaji vodoprivredi" za 2017.godinu - Ministrstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za finansiranje 8. Međunarodnog susreta dijaliziranih i transplatiranih "Vitez 2017 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ "Kiseljak" Kiseljak - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u SSŠ"Fojnica" Kiseljak- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrih čvorova u SŠ "Kreševo" Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u MSŠ "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf – Uskoplje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku opreme u STŠ "Bugojno" Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Tekuće rezerve za Košarkaški klub "Travnik" - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017.godinu (za II. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2017.godinu ( za III. mjesec) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 8- sredstva rezerve) – Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "Transfer – poticaji privredi za 2017.godinu ( LOT 6- subvencije općinama za projekte održivog turizma) – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Međunarodnog sajma "Dani trešnje2017 " - Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za II. kvartal 2017. godine – Ministastvo finansija
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Kantona – Komisija za javne nabavke
a) za nabavku štampanog materijala
b) za nabavku računara, printera i fax aparata
c) za servisiranje računara, printera i fax aparata
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćnog i potrošnog materijala za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. privremene situacije za izvođenje radova ( Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
26. Saglasnost za zaključivaje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
27. Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za nabavku roba i usluga ( otvorenih ormara) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice ( škole) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
29. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo znanosti, nauke i sporta
30. Saglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika OŠ "Edhem Mulabdić" – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
31. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KSB/SBK za period novembar 2016 – april 2017. - Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Informacja o komisijama ( po zaključku Vlade) – Stručna služba
33. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Ministarstvo privrede
b) Rješenje o imenovanju interresorne grupe za analizu troškova ostvarivanja prava naknade plaće za rad polovinu punog radnog vremena roditelju djeteta sa težim smetnjama u razvoju – Ministarstvo privrede 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 829 puta

Novosti

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31