Sjednice Vlade SBK / KSB

30 Mart
2017

Saopštenje sa 51.sjednice Vlade SBK - 2017. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnike sa 19., 20. 21. i 22. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje federalnog Zakona o prijevozu opasnih stvari.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 52. Stava 8. Zakona o građenju Srednjobosanskog kantona.

Centralna popisna komisija je predložila, a Vlada SBK usvojila Elaborat o obavljenom pospisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona, na dan 31.12.2016. godine i Elaborat o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja Kantonalne direkcije za puteve na dan 31.12.2016. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije Transfer – poticaji šumarstva za državne šume za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijenos prava koncesije iz Ugovora o koncesiji za korištenje mineralne vode sa bunara „BM1“ u naselju Gromiljak, općina Kiseljak za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu, sa dosadašnjeg koncesionara „MB Commerce“ d.o.o. Kiseljak na preduzeće „Tilea“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za prvi mjesec 2017. godine, odlukom se za I mjesec školske 2016/ 2017 godine utvrđuje akontativna raspodjela u iznosu od 104.168,47 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u O.Š. „Travnik“ Travnik, odlukom se odobrava utrošak u iznosu od 5.996,25 KM,
- Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u O.Š. „Travnik“ Travnik, ugovor će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Meister“ d.o.o. Živinice,odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 23.220,16 KM,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za školska natjecanja u Budžetskoj 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos 12.283,41 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju stropa u holu O.Š. „Boris Čorić“ Kreševo, sredstva u iznosu od 6.873,75 KM će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Limogradnja“ s.z.r. Kreševo,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje,
- Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure Javne nabavke, kako slijedi:
1. O.Š.“Uskoplje“G.Vakuf/Uskoplje - 30.000,00 KM, Obnova športske dvorane-krov; HR donacija 40.000KM
2. O.Š.“Muhsin Rizvić“Fojnica - 20.000,00 KM, Sanacija krova na fiskulturnoj dvorani

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Udruženju prenzionera SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za 2017. godine.

Kantonalni arhiv SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za potrebe sufinansiranja organizovanja Savjetovanja arhivskih radnika u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i Kantonalnog arhiva Travnik, koje će se održati od 16.5. do 18.5.2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Kantonalna uprava za geodetsko i imovinsko pravne poslove je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u visini od 100.000,00 KM za sufinansiranje Projekta Uspostave katastra nekretnina za dio općina Kiseljak, Dobretići, Jajce i Gornji Vakuf / Uskoplje.

Na prijedlog Kantonalne uprave za borce, Vlada SKB je donijela Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku ortopedskih pomagala, za potrebe korisnika boračko-invalidske zaštite za 2017. godine, kako slijedi:
- LOT 1 - Sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, « IZVOR – KOMERC“ Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 2 – Ortopedska pomagala za paraplegičare « IZVOR – KOMERC« Banja Luka , Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 3 - Ortopedska pomagala za ruke « IZVOR – KOMERC « Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 4 – Ortopedska pomagala za noge « IZVOR – KOMERC « Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku.

Na prijedlog Stručne službe, Vlada SBK je primila k znanju informaciju o uvođenju daljinskog grijanja na prostoru općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova dala saglasnost za Plan nabavki za 2017. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure uspostave mrežnog video nadzora prometa u gradovima putem tzv. „pametnih kamera“.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Analiza sigurnosti prometa na području Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu namijenjenih za kulturu u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM:
- Za Islamsku zajednicu u BiH, Sarajevsko muftijstvo – Medžlis islamske zajednice Kiseljak za kulturno – vjersku manifestaciju „U susret Ramazanu 2017. godine – iznos od 1.500,00 KM
- Udruženju mladih „KISS“ Kiseljak za realiziranje projekta „Hrvatsko proljeće Središnje Bosne“ u iznosu od 2.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu LOT 8, za slijedeće subjekte:
1. Lumo d.o.o. Travnik – 6.000,00 KM
2. Makama d.o.o. Bugojno – 7.000,00 KM
3. Tovarište d.o.o. Fojnica – 8.000,00 KM
4. Inox-Partner d.o.o. Donji Vakuf – 9.000,00 KM
5. Plantago Novi Travnik – 10.000,00 KM
6. Nam Gornji Vakuf – Uskoplje – 10.000,00 KM.

KABINET PREMIJERA

pogledano 918 puta

Novosti

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31