Sjednice Vlade SBK / KSB

29 Decembar
2017

Saopštenje sa 29. vanredne sjednice Vlade SBK - 2017. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 74. redovne sjednice i 28. vanredne sjednice.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje za 2017. godinu iz Budžeta SBK za Izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području SBK, u iznosu od 100.000,00 KM, sredstva će se utrošiti na slijedeći način:
- 40.000,00 KM za privremenu situaciju izrade Prostorne osnove ID PP SBK/KSB i Studije ranjivosti prostora
- 60.000,00 KM po zahtjevima općina za izradu razvojne planske dokumentacije

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za nabavku putničkih automobila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odlukom se izdvaja iznos od 60.063,12 KM za nabavku dva putnička automobila marke DACIA, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „OVNAK“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo, odlukom se izdvaja iznos od 586.000,00 KM za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih za informisanje u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu za kulturu, odlukom se izdvaja iznos od 23.000,00 KM, u svrhu podrške realizaciji projekata i programa iz oblasti kulturnih djelatnosti.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za 2017.godinu, za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Vlade BK u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ-a), odlukom se izdvaja iznos od 265.118,66 KM, sredstva će se doznačit u skladu sa ugovorom sa izvođačem radova GPUD „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izvajanju sredstava sa stavke „Tekuća rezerva Vlade SBK“ namijenjenih za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara SBK, odlukom se izdvaja iznos od 11.115,00 KM, sredstva će se doznačiti Institutu za upravljanje rizicima i naučno istraživački rad „INZA“ d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava općini Kiseljak na ime pomoći za štetu na plastenicima u O.R. „Rasadnik“ vl. Marinko Miličević, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se uplatiti na račun općine Kiseljak, a na prijedlog iste uprave.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za decembar 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za izmjenu dijela stolarije u O.Š. „Dolac“ Dolac n/L, odlukom se izdvaja iznos od 6.953,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „ProMatic“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o dodjeli ugovora za saniranje područne škole Barevo, odlukom se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Trišnik“ d.o.o. Jajce sa visinom ponude od 11.763,47 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 145.728,00 KM za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za socijalno osiguranje učenika“, odlukom se izdvaja iznos od 9.980,80 KM, sredstva će raspoređuju kako slijedi:
Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK………………8.901,16 KM
Doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo………….……1.079,64 KM
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih postavljanju ograde u školskom dvorištu S.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 3.711,24 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitali transferi za sufinansiranje projekta značajnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 19.269,31 KM za realizaciju projekta „Saniranje krova centralne škole u Brestovskom“ O.Š. Kiseljak1 Bilalovac, sredstva će se doznačiti općini Kiseljak.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za nabavku uredskog namještaja u MSŠ „Travnik“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos 3.359,46 KM, sredstva će se doznačiti „Pro-Mar“ d.o.o. Dolac n/Lašvi.
- Odluka o dodjeli ugovora za zamjenu krova srednje škole MSŠ „Busovača“ Busovača, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Braća Karić“ d.o.o. Zenica sa visinom ponude od 11.316,33 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nastavak izgradnje školske sportske sale u O.Š. „Berta Kučera“ – područna škola „Vinac“ Jajce, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „GTR“ d.o.o. Mostar sa visinom ponude od 127.896,91 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 492.502,62 KM za X i XI mjesec školske 2017/2018 godine.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.650,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povrtka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za saniranje ekoloških incidenata“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se dodijeliti kako slijedi: Općina Novi Travnik – 10.000,00 KM i Općina Kreševo – 10.000,00 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku za projekat – nadogradnja postojeće kanalizacijske mreže Zlavast – Bešići – MZ Gračanica, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad sa visinom ponude od 6.998,24 KM.

pogledano 1130 puta

Novosti

05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
« Septembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30