Sjednice Vlade SBK / KSB

24 Novembar
2016

Saopštenje sa 41. sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 40. sjednice.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za poticaje poljoprivredi (interventna sredstva) u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede – „Izgradnja primarne kanalizacijske mreže „Međuvode“ I faza, na području općine Novi Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu 13.871,91 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona na ime pomoći za organizaciju i održavanje kantonalnog takmičenja iz programa „Upozorenje na opasnost od mina“, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka i isporuka materijala za korisnika Krešimira Vukadinovića, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tisakomerc“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka stolarije za OŠ Berta Kučera PŠ Kruščica, općina Jajce, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tehnometal“ d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, date su slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika – viši sutručni saradnik za vođenje zemljišnjih knjiga u Općinskom sudu Bugojno,
- Saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – spremačica u Općinskom sudu Kiseljak,
- Saglasnost za nabavku klima uređaja za Kantonalni sud u Novom Travniku,
- Saglasnost za prijem u radni odnos dva državna službenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na nabavku specijalne vage koja je potrebna u procesu zapošljavanja policijskih službenika zbog provođenja testa fizičke sposobnosti kandidata.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće zaključke:
- Odobrava se Projekat Preventivno-zdravstvene zaštite djece i mladih u školama i fakultetima,
- Zadužuje se Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK, da pristupi zaključenju ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo SBK o finansiranju 1 (jednog) tima iz djelatnosti Preventivno-promotivne zdravstvene zaštite djece i mladih u školama i fakultetima, a u skladu sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranaj FBiH.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2016.g.,
- Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavke i održavanja 2016.g., kao sastavni dio odluke o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2016.g.,
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2016.g.

Služba za zapošljavanje SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje SBK za 2017.g. i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve“ Vlade SBK za sufinansiranje nastupa na Sajmu privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje 2016“ koji će se održati od 08.-10.12.2016.godine u Sarajevu, odlukom se izdvaja iznos od 14.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2016. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.722,93 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđivanje novih relacija za prijevoz učenika osnovnih škola.

Zavod za zdravstveno osiguranje SBK je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda za 2016. godinu i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017. godinu i uputila i dalju proceduru.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za zbrinjavanje infektivnog otpada, procjenjena vrijednost nabavke je 450.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve“ Vlade SBK za organizovanje međunarodne konferencije „Korporativna sigurnost“ koja će se održati na Vlašiću 14. i 15.12.2016.godine, odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 195.000,00 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2016. godinu LOT 6 – sredstva rezerve, odlukom se izdvaja iznos od 58.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za vršenje nadzora nad 36 infrastukturnih projekata koji se finansiraju is ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša i za infrastrukturne projekte iz Budžeta SBK, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „EDI-ING“ d.o.o. Donji Vakuf.

Usvojeni su i Finansijski planovi Direkcije za ceste SBK za 2017. godine i Finansijski plan Agencije za privatizaciju SBK za 2017. godinu, i uputila u dalju proceduru.

pogledano 812 puta

Novosti

14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
13.02.2020 Dana 12.2.2020.god., u sjedištu JP Elektroprivreda BiH, ministar gosp. Nisvet Hrnjić, u ime koncesor...
06.02.2020 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Februar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29