Sjednice Vlade SBK / KSB

18 Novembar
2015

Sazvana 13.sjednica Vlade SBKSazvana 13.sjednica Vlade SBK za četvrtak 19.11.2015.godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 4. izvanredne i 12. redovite sjednice sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade Kantona
2. Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za 2016-2020. godina – predsjednik Vlade Kantona
a) Izvješće o radu Kantonalnog odbora za razvitak
b) Prijedlog odluke o isplati nadoknade članovima Kantonalnog odbora za razvitak
3. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (ublažavanje štete) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (natjecanje i izložba životinja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o korištenju sretstava tekuće zalihe za usluge sekcije lešine medvjedice - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – regulacija Rijeke Bile - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša za 2015. godinu – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama za 2015. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Suglasnost na Sporazum o raspodjeli i realizaciji sredstava za projekte infrastrukture u općinama
13. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
14. Prijedlog odluka (7X) o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za škole - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sport
a) OŠ Kiseljak 1 , Bilalovac
b) OŠ Vitez
c) III.OŠ Oborci
d) OŠ Uskoplje
e) OŠ Berta Kučera ( za rekonstrukciju objekta)
f) OŠ Berta Kučera ( za nabavku školskih ploča)
g) SŠ Travnik
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata razvitka u cilju jačanja sustava zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
16. Suglasnost za nabavu računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Suglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Izvješće o utrošku sredstava doznačenih općini Jajce i općini Travnik za sanaciju šteta od poplava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za tiskanje Službenih novina Kantona Središnja Bosna – Stručna služba Vlade
21. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge preprojektiranja i izgradnje druge faze zgrade arhivskog depoa – Kantonalni arhiv
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge preprojektiranja i izgradnje druge faze zgrade arhivskog depoa
22. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta – Kantonalni arhiv
23. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju krova na zgradi Policijske stanice G.Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Suglasnost za nabavku opreme i izvođenje radova na uspostavi sigurnosnog područja u zgradi MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Suglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Suglasnost za izvođenje molerskih i drugih zanatskih radova na zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Suglasnost Općinskome sudu u Bugojnu za prijem sudskih pripravnika i volontera – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za uvođenje Toptima u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za uređenje prostora za čuvanje privremno oduzetih predmeta i dokumentacije po naredbi sudova – Ministarstvo pravosuša i uprave
30. Suglasnost za osnivanje povjerenstva za utvrđivanje duljine relacije za prijevoz učenika Gornje Krčevine - OŠ Karaula – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
31. Suglasnost za nabavu roga i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
a) OŠ ''Voljevac'' – nabava i instaliranje peči na čvrsto gorivo
b) OŠ ''Bila'' – nabavka i ugradnja kamere za video nadzor
c) SŠ ''Busovača'' – nabavka i postavljanje zaštitne mreže
d) OŠ ''Bristovi'' – zamjena oštećene pumpe za centralno grijanje
32. Suglasnost o pokretanju postupka za potrebe Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
a) za nabavku ortopedskih pomagala
b) za nabavku nadgrobnih spomenika
c) za medicinsku rehabilitaciju
33. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec listopad 2015.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo gospodarstva
d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
34. Izvješće o radu inspekcija za mjesec listopad 2015.godine - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( za devet mjeseci)
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
d) MUP- inspekcija zaštite od požara
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
35. Prijedlog zaključka o visini naknade za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u pravosudnim institucijama Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
36. Prijedlog za dopunu Zaključka, broj: 01-05-358/15-2 od 16. 7. 2015. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
37. Suglasnost za plaćanje naknade po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Ministarstvo unutarnjih poslova
38. Utvrđivanje odgovora na zastupničko pitanje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
39. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) imenovanje radne skupine za izradu Strategije za borbu protiv korupcije
c) imenovanje članova kantonalnog tijela za sprječavanje korupcije i praćenje realizacije Strategije.
d) imenovanje kontakt osobe sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
e) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna
f) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna
g) imenovanje predstavnika Vlade Kantona za članove Povjerenstva za izbor i imenovanje direktora i izvršnih direktora ŠGD ''Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume'', d. o. o., Donji Vakuf
h) prijedlog Rješenja o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna 

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

pogledano 1166 puta

Novosti

20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
18.11.2020 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
11.11.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
10.11.2020 Ministar Ministarstva privrede SBK g.Nisvet Hrnjić danas je sa pomoćnikom za industriju, poduzetništ...
« Novembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30