20.06.2019 | Skupština Srednjobosanskog kantona je na V sjednici održanoj 18.6.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s IV. sjednice Skupštine Kantona te donijela ...
12.06.2019 | Dana 11.06.2019. u okviru projekta Twinning Light – „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovin...
07.06.2019 | Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13), S A Z I V A MV . sj...

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search