Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: Ponedjeljak, 06 Decembar 2021 - Vlada SBK - KSB

Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH na području cijele BiH pa tako i Kantona Središnja Bosna očekuju se kišne padaline, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju na području Kantona te prouzročiti poplave, bujične poplave i klizišta. Stoga preporučujemo svim pravnim i fizičkim osobama, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima i obvezama, koje su propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padalina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine) te tako stvore pretpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim i izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.
Posebno apeliramo na općinske službe civilne zaštite na području Kantona Središnja Bosna, da kontinuirano prate stanje na terenu i stave svoje organizirane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora da, u skladu sa svojim nadležnostima po planovima zaštite i spašavanja reagiraju na potencijalno moguće poplave na području svojih općina i da pruže neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu.
Napominjemo navedene subjekte da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 svaki dan.

 

KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Objavljeno u Novosti*
Ponedjeljak, 06 Decembar 2021 11:44

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 06 – 02 – 30 – 1 - 8128 / 21
Travnik, 30..11.2021 godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05.), ministar Ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona vrši prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Viši referent – tehnićki sekretar………………………………. 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- IV stepen stručne spreme: upravna ,gimnazija ili ekonomska škola,,
- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):
- prijava na javni oglas sa biografijom
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
- diplomu o školskoj spremi,
- uvjerenje o radnom stažu,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disiplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je obavezan naknadno dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave, lično ili putem pošte (preporučeno) dostaviti na adresu:
Srednjobosanski kanton , Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva, Stanična 43, 72270 Travnik, sa naznakom “Za Javni oglas o prijemu u radni odnos”.

 

MINISTAR
_____________________
Salkan Merdžanić, mr.sc,

JAVNI OGLAS

Objavljeno u Novosti*
Ponedjeljak, 06 Decembar 2021 09:34

izmjenu Plana JN za 2021. godinu. škola Bilalovac

 

 

PLAN 

Objavljeno u Planovi nabavki

Novosti

28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
20.06.2022 ...
« Decembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31