Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: subota, 18 April 2020 - Vlada SBK - KSB

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-5-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara     (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-6-1/20 - Produžein rok primjene Naredbe o preporukama koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva      (Naredba br.: 12-40-6-148-6/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-7-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o primjeni Procedura zdravstvenog nadzora    (Naredba br.: 12-40-6-148-7/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za vozače transportnih terentih vozila    (Naredba br.: 12-40-6-148-8/20 i br.: 12-40-6-148-8-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-9-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH     (Naredba br.: 12-40-6-148-9/20 i br.: 12-40-6-148-9-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-10-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o obustavi pružanja usluga, kina, muzeja itd.     (Naredba br.: 12-40-6-148-10/20 i br.:12-40-6-148-10-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-11-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima  (Naredba br.:12-40-6-148-11/20 i br.: 12-40-6-148-11-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-12-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama   (Naredba br.: 12-40-6-148-12/20 i br.: 12-40-6-148-12/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-14-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o organizovanju načina rada šalter sala     (Naredba br.: 12-40-6-148-14/20 i br.: 12-40-6-148-14-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-15-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (Naredba br.: 12-40-6-148-15/20 i br.: 12-40-6-148-15-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-16-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza  (Naredba br.: 12-40-6-148-16/20 i br.: 12-40-6-148-16-1/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-17-1-1/20 - PRoduženi rok primjene Naredbe o obustavi posjeta i izlazaka štičenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima  (Naredba br.: 12-40-6-148-17/20 i br.: 12-40-6-148-17-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-20-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite   (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-21-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama  (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-24-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova  (Naredba br.: 12-40-6-148-24/20 i br.: 12-40-6-148-241-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-25-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20 i br.: 12-40-6-148-25-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-27-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora   (Naredba br.: 12-40-6-148-27/20 i br.: 12-40-6-148-27-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-31-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-31/20 i br.: 12-40-6-148-31-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-34-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na područiju FBiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-34/20 , br.: 12-40-6-148-34-1/20 , br.: 12-40-6-148-34-2/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-36-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-36/20 , br.: 12-40-6-148-36-1/20 , br.: 12-40-6-148-53/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-41-1/20 - Produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane   (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-46-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-47-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata   (Naredba br.: 12-40-6-148-47/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-59-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za policijske službenike   (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-64-1/20 - Produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-69-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po riješenju nadležnog organa kojom se određuje mjera izolacije   (Naredba br.: 12-40-6-148-69/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-102-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima   (Naredba br.: 12-40-6-148-102/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-106-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o postavljanju poktretnih EKO WC kabina na graničnim prelazima (Naredba br.: 12-40-6-148-106/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-109-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20)

 

 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-5-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara     (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-6-1/20 - Produžein rok primjene Naredbe o preporukama koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva      (Naredba br.: 12-40-6-148-6/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-7-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o primjeni Procedura zdravstvenog nadzora    (Naredba br.: 12-40-6-148-7/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za vozače transportnih terentih vozila    (Naredba br.: 12-40-6-148-8/20 i br.: 12-40-6-148-8-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-9-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH     (Naredba br.: 12-40-6-148-9/20 i br.: 12-40-6-148-9-1/20 )

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-10-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o obustavi pružanja usluga, kina, muzeja itd.     (Naredba br.: 12-40-6-148-10/20 i br.:12-40-6-148-10-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-11-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima  (Naredba br.:12-40-6-148-11/20 i br.: 12-40-6-148-11-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-12-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama   (Naredba br.: 12-40-6-148-12/20 i br.: 12-40-6-148-12/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-14-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o organizovanju načina rada šalter sala     (Naredba br.: 12-40-6-148-14/20 i br.: 12-40-6-148-14-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-15-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (Naredba br.: 12-40-6-148-15/20 i br.: 12-40-6-148-15-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-16-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza  (Naredba br.: 12-40-6-148-16/20 i br.: 12-40-6-148-16-1/20)

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-17-1-1/20 - PRoduženi rok primjene Naredbe o obustavi posjeta i izlazaka štičenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima  (Naredba br.: 12-40-6-148-17/20 i br.: 12-40-6-148-17-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-20-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite   (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-21-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama  (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-24-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova  (Naredba br.: 12-40-6-148-24/20 i br.: 12-40-6-148-241-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-25-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20 i br.: 12-40-6-148-25-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-27-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora   (Naredba br.: 12-40-6-148-27/20 i br.: 12-40-6-148-27-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-31-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-31/20 i br.: 12-40-6-148-31-1/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-34-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na područiju FBiH   (Naredba br.: 12-40-6-148-34/20 , br.: 12-40-6-148-34-1/20 , br.: 12-40-6-148-34-2/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-36-1-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-36/20 , br.: 12-40-6-148-36-1/20 , br.: 12-40-6-148-53/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-41-1/20 - Produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane   (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-46-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-47-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata   (Naredba br.: 12-40-6-148-47/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-59-1/20 - Produženi rok primjene Naredba za policijske službenike   (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20) 

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-64-1/20 - Produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-69-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po riješenju nadležnog organa kojom se određuje mjera izolacije   (Naredba br.: 12-40-6-148-69/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-102-1/20 - Produženi rok primjene Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima   (Naredba br.: 12-40-6-148-102/20)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-106-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o postavljanju poktretnih EKO WC kabina na graničnim prelazima (Naredba br.: 12-40-6-148-106/20) 

 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-109-1/20 - Produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20)

 

 

Objavljeno u Novosti*

Novosti

27.10.2020 Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je preporuke kojima se, između ostalog, s...
26.10.2020 Obavještavaju se svi poslovni subjekti, sa prostora Srednjobosanskog kantona, da je Federalno minist...
23.10.2020 Obavještavaju se sva pravna i fizička lica iz turističko-ugostiteljskog sektora, sa prostora Srednjo...
22.10.2020 Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je na svojoj web stranici Javni poz...
16.10.2020 Pozivaju se sva fizička lica registrovana kod nadležnih općinskih organa koja nisu ostvarila prava p...
« April 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30