Novosti / Obavještenja

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih odbora zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Srednjobosanskog kantona, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova
– po jedan predstavnik Ministarstva –

Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje članova upravnih odbora – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima su osnivači općine s područja Srednjobosanskog kantona kako slijedi:
Član upravnog odbora javne ustanove:

- po jedan predstavnik Ministarstva – bira se u sljedećim javnim ustanovama:

1. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
2. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOJNICA
3. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
4. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
5. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUSOVAČA
6. JAVNA USTANOVA LJEKARNA BUGOJNO
7. JAVNA USTANOVA LJEKARNA FOJNICA
8. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUSOVAČA
9. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD BUGOJNO

I. OPIS POZICIJE

Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.
Član upravnog odbora imenuje se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad u upravnim odborima utvrđena je posebnom odlukom općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za pozicije u upravnim odborima koji su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
- da nisu izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih dužnosti ili savjetnici, u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),
- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandiduju u smislu tačke 1.2. člana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera, odnosno najmanje 240 ECTS bodova bolonjskog sistema studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- da nije član u više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, ustanove ili privrednog društva.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu „Prijava na Javni natječaj“, koji se može pronaći na web-stranici Vlade Kantona ili lično preuzeti u Ministarstvu.
Uz Prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte (CIPS),
3. rodni list,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. izjave iz tačke II.(alineje: 3., 4., 5., 6., i 7.) i tačke III. alineje 3. Natječaja.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, koju imenuje ministar zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.

Nakon intervjua Komisija za izbor će, preko pisane preporuke, predložiti rang-listu s najboljim kandidatima ministru zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.
Konačno imenovanje kandidata obavit će se u skladu sa statutima ustanova.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave Natječaja.
Prijave na propisanom obrascu, s traženim dokumentima, treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Ulica Stanična 43, Travnik, Komisija za izbor članova upravnih odbora javnih ustanova, s naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


MINISTAR

___________________
Anto Matić, dipl. inf.

 JAVNI NATJEČAJ JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC ZA PITANJA O SUKOBU INTERESA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANOVE UO 2019

 

 

 

Ministarstvo privrede, u saradnji s USAID-om i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna Bosna, organizuje „INFO DAN“ za projekat “Ojačajmo fond za standarde”.

“Ojačajmo fond za standarde” će poboljšati kapacitete malih i srednjih preduzeća s velikim rastom i izvozom te preduzeća koja su spremna izvoziti iz drvnog, metalskog i tekstilnog sektora. Opći cilj projekta je pomoći preduzećima da uvedu sisteme upravljanja kvalitetom i neophodne certifikate proizvoda / usluga prema zahtjevima ciljanih tržišta, kao što su standardi EU-a i / ili drugi relevantni standardi, osim standarda Ruske Federacije.

„INFO DAN“ će se održati 14. marta 2019. godine u zgradi Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ulica Prnjavor 16a, Travnik, s početkom u 11 sati.

PROJEKAT „Ojačajmo fond za standarde“

INFO DAN

14. mart/ožujak 2019. u 11 sati, (Prnjavor 16 a, Ministarstvo privrede SBK/KSB, Travnik), 14.03.2019. (četvrtak)

11:00 – 11:30     Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM), Amar Brkan, WHAM
11:30 – 11:45     Projekat „Ojačajmo fond za standarde u SBK/KSB“, Kenan Kesić, Rez Agencija
11:45 – 12:30     Pitanja i diskusija

 

 

08 Mart
2019

Svim ženama Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke u povodu 8. marta - međunarodnog praznika žena, uz želje za dobro zdravlje i svaku sreću. Želim da vam ovaj dan donese radost i ispunjenje svih želja.

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing

Novosti

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31