Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Tel: +387 (0)30 511 219 centrala, 511 218 | Fax: +387 (0)30 518 335 | Adresa: Ul. Prnjavor 16 A, Travnik | Email: mpvs@sbk-ksb.gov.ba

08.11.2019 | Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik Odluka o dodjeli ugovora  ...
22.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije, na području općine Jajce Odluka...
16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, raspisuje: JAVNI KO...
11.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Izrada Revizije Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na ...
09.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Sanacija Kupreškog potoka u naselju Bistrica-Klarići i potoka Bili potok-Volijak i Teftedar...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Upravni i stručni poslove u skladu sa članom 9. Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstva i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna („Službene novine SBK/KSB“, broj: 15/12).