Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

12 Decembar
2019

PONIŠTENJE Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma)Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

PONIŠTENJE
Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma)

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika - viši referent (čuvar šuma) u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, objavljen dana 15.10.2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni list i Večernji list i na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona, za slijedeća radna mjesta:
1. viši referent - čuvar šuma na području općine Jajce – 1 izvršilac,
2. viši referent - čuvar šuma na području općine Novi Travnik – 1 izvršilac,
3. viši referent - čuvar šuma na području općine Dobretići –1 izvršilac,

Obrazloženje: Javni oglas se poništava na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine.


Direktor
Ševal Konjalić, dipl. ing. šum.

pogledano 3538 puta