četvrtak, 20 Juni 2019 10:41

Odluke i zaključci doneseni na V. sjednici Skupštine SBK

Skupština Srednjobosanskog kantona je na V sjednici održanoj 18.6.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s IV. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi: 

1. Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.
2. Zaključak u povodu razmatranja Nacrta zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.
4. Zaključak u povodu donošenja Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.

 

pristup informacijama

Search