Skupština Srednjobosanskog kantona je na VIII sjednici održanoj 20.11.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s VII. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi: 1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13), S A Z I V A M VIII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 20.11.2019. godine ( srijeda ), s početkom u…
Zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona prisustvovali su jučer (15. oktobra 2019.) obuci u sklopu Twining projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima integracije u Evropsku uniju“ u okviru komponente IV – Razvoj kapaciteta kantonalnih skupština, s ciljem boljeg…
Skupština Srednjobosanskog kantona je na VII sjednici održanoj 24.9.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s VI. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi: 1. Odluka o proglašenju zakona o izmjeni i dopuni Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13), S A Z I V A MVII . sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 24.9 2019. godine ( utorak ), s početkom…
Stranica 1 od 10

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search